Significa BV

Welkom bij Significa

Significa adviseert leiding en medewerkers van dienstverlenende organisaties, profit en non-profit. Door coaching van bestuurders en managers draagt ze bij aan de ontwikkeling van leiderschap. Ze begeleidt individuele professionals en versterkt daarmee de samenwerkingsrelatie tussen arts-patiënt, hulpverlener-cliënt, coach-gecoachte, adviseur-opdrachtgever, rechter-getuige, rechercheur-verdachte, docent-leerling, leidinggevende-medewerker. En door team coaching bevordert ze de samenwerking in besturen, managementteams en andere werkverbanden van professionals. 

Significa faciliteert diverse vormen van intercollegiaal leren om de beroepsidentiteit te versterken en de expertise van de organisatie te versterken. 

Ze is een gevraagd adviseur bij conflict en gespannen verhoudingen tussen uitvoerend professionals, leidinggevenden en medewerkers, binnen MT's en besturen.  

Significa is een onafhankelijke gesprekspartner voor bestuurders en uitvoerend professionals die willen onderzoeken hoe zij de ambities van de organisatie én zichzelf  kunnen verwezenlijken. Ieder met haar of zijn eigen stijl van beïnvloeden en persoonlijke competenties.