Significa BV

Welkom bij Significa

Significa adviseert, coacht en traint personen en teams binnen professionele organisaties. 
Door team coaching draagt ze bij aan het versterken van samenwerkingsrelaties in besturen, managementteams en andere werkverbanden van professionals.  
Ze richt zich bovendien op de samenwerking tussen de doelgroep waarvoor de de organisatie werkt en de uitvoerend professionals; op de coalitie arts-patiënt, hulpverlener-cliënt, coach-gecoachte, adviseur-opdrachtgever, docent-leerling, rechter-getuige, rechercheur-verdachte.
Significa versterkt het beïnvloedend vermogen van professionals om de idealen en ambities van de organisatie én die van zichzelf te verwezenlijken. 
Met als resultaat dat cliënten of patiënten zich gesteund en geholpen voelen en dat de professional haar of zijn werk met plezier en trots doet.